محصولات و خدمات ما

محصولات

خدمات پرستاری
به زودی

درباره ما
اینجانب کارشناس پرستاری با 5سال سابقه کاردر،بیمارستان های الزهرا اصفهان بهشتی نقوی متینی کاشان،گاندی وایرانشهر تهران وارد کننده دستگاه های سونوگرافی و لوازم مصرفی آندوسکوپی